Landbouw

Binnen deze richting wordt de landbouwsector verder uitgediept en leer je heel wat van wat een moderne landbouwer nodig heeft. Naast een sterke technische vorming wordt vooral de nadruk gelegd op landbouwpraktijk. Technische en praktische vakken vormen de basis voor heel wat kennis i.v.m. dierenverzorging, dierengezondheid, fokkerij en selectie, plantenvoeding en -groei, constructies en uitrustingen, […]

Dier- en landbouwtechnische wetenschappen optie Landbouw

In het vak dier- en leefmilieu zal alle aandacht uitgaan naar landbouwhuisdieren. Naast de verzorging van rundvee en varkens leer je ook de basisknepen om een landbouwbedrijf te runnen. In het vak plant- en groeimilieu krijg je een overzicht van de teelt van voeder- en akkerbouwgewassen. Daarnaast krijg je ook een flink pakket natuurwetenschappen en […]

Dierenzorg

Je leert op een praktische manier alles over diergedragingen, gezondheid, welzijn, voeding, verzorging en huisvesting van de hobby- en gezelschapsdieren. Het economisch belang van deze sector, de commercialisering van gekweekte dieren en hun benodigdheden maken ook deel uit van de opleiding. De verschillende vakonderdelen worden per diersoort gegeven zodat ze heel goed aan de praktijk […]

Dier- en landbouwtechnische wetenschappen optie Dierenzorg

Je leert op een respectvolle en verantwoorde manier omgaan met zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën: de dieren verzorgen, hun huisvesting in orde brengen, dierengedragingen observeren en trainingstechnieken toepassen, exterieurkenmerken van de dieren beoordelen met als doel de dieren te veredelen om het opfokresultaat te verbeteren en een doelmatige gezondheidscontrole uitoefenen. Daarnaast krijg je ook […]

Biotechnische wetenschappen

Naast een groot pakket algemene vorming wordt er aandacht besteed aan de studie van de wetenschap en de levende materie (mens, dier, plant, micro-organismen) en haar omgeving (bodem, lucht, water). Ook verschillende chemische, biologische en fysische processen zoals wijn- en bierbereiding, productie van zuivel, biogas, zuivering van afvalwater, winning van suiker uit suikerbieten, … worden […]