Chemie

Chemie is een technisch-wetenschappelijke studierichting die de chemie benadert via concrete toepassingen. Je kan via deze concrete benadering de nodige theorieën verwerken en wetenschappelijke taal verwerven, nodig voor de latere beroepsuitoefening. De samenhang tussen natuurwetenschappen, techniek en industrie is de rode draad doorheen de typische vakken van de studierichting. In de chemievakken komen de basisbegrippen […]