KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Collegiale visitatie

Van woensdagochtend 27 tot vrijdagavond 29 november 2019 bezochten 5 leerkrachten van Sint Aloysius Geel, 3 leerkrachten van Sancta Maria Kasterlee · SMIK, 2 directieleden en pedagogisch begeleidster Annette Raemdonck het Candea College in Nederland. Na een voorstelling van de schoolvisie door schoolleiders Ben Van den Anker en Léon Lucas mochten de leerkrachten lesbezoeken doen aan de hand van een uitgewerkte observatiemethodiek. De focus lag op het leren van de leerling en op hoe interventies van leerkrachten en aspecten van schoolorganisatie hier al dan niet toe bijdragen. De lessen werden afgewisseld met sessies o.a. over didactisch coachen, zelfsturing, growth mindset…
Vrijdagavond werden de bevindingen gedeeld met de Nederlandse collega’s. 5 en 6 maart komen enkele leerkrachten en directieleden van het Candea College op collegiale visitatie in KOGEKA.
Na de visitatie is de groep opnieuw samen gekomen om de vertaalslag te maken naar onze eigen context. Het is de bedoeling om elkaar verder te inspireren en ook andere collega’s mee te krijgen in een vernieuwende kijk op onderwijs waarin het leren van de leerling centraal staat.
De collegiale visitaties worden aangestuurd door LED-coördinator Nicole Boonen.
De vorige visitatie had plaats in het Liemerscollege in 2016. Het is de bedoeling opnieuw een visitatie te organiseren in 2021-2022.