Het Sint-Aloysiusinstituut wil een menselijke school zijn met toch heel wat ambities. Vanuit een christelijk en sociaal engagement willen we als KOGEKA-school van de eerste graad meewerken aan de ontwikkeling van jongeren tot gelukkige mensen die dragers zijn van de maatschappij van de toekomst. We hopen dat we binnen de school een aangename sfeer kunnen creëren waarbij leerlingen en personeel zich goed voelen zodat ze graag naar school komen en bereid zijn zich ten volle in te zetten.
Onze school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf 1 september 2017 gaan we samen aan de slag met het personeel en de leerlingen van ’t Peperstraatje in onze nieuwe eerstegraadsschool (12 tot 14 jaar) aan de Kollegestraat.  Je kan je secundaire loopbaan in Geel dan starten in een (bijna) volledig nieuwe school.