Op het Sint-Jozefinstituut wensen wij kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan leerlingen van de tweede en derde graad TSO en BSO of DBSO in de departementen Hout-Bouw, Landbouw, Mechanica-Elektriciteit en Voeding. Binnen die departementen bieden we een zeer ruime waaier van richtingen aan.
Onze school heeft traditioneel bijzondere aandacht voor het welbevinden van elke leerling, en dit in een levensechte context.
1. Kwaliteitsvol onderwijs 
Aan de basis van de opleiding en begeleiding staat een professioneel team van geëngageerde leerkrachten. Hoofddoelstelling is de ontwikkeling en vorming van de totale persoonlijkheid (intellectueel, cultureel, sociaal, spiritueel en sportief) met steeds de juiste balans tussen kennis, vaardigheden en attitudes. Om dit onderwijsproces in optimale omstandigheden te laten verlopen, wordt voortdurend geïnvesteerd in infrastructuur en aangepaste didactische hulpmiddelen.
2. Welbevinden 
Het goed voelen van elke leerling staat centraal zodat eenieder alle kansen krijgt om zichzelf te ontplooien, en zijn kennis en vaardigheden optimaal te ontwikkelen. Vanuit een voorbeeldfunctie worden waarden en normen als verdraagzaamheid en respect aangereikt. Naarmate de leerling vordert in zijn studieloopbaan ervaart hij groeiende persoonlijke vrijheden en de daarbij horende verantwoordelijkheden.
3. Levensecht onderwijs
Alle leerlingen van de derde graad, zowel BSO als TSO, functioneren in levensechte contexten zowel tijdens de opleiding op school in praktijklessen en labo’s als tijdens de talrijke stages bij bedrijven uit de regio. Bijzondere aandacht gaat naar veilig, gezond en milieubewust werken. Zowel de interne als externe projecten of realisaties zorgen ervoor dat de leerlingen gemotiveerd blijven en de nodige beroepsfierheid uitdragen.
Andere belangrijke troeven zijn onder andere de uitstekende bereikbaarheid (NMBS-station op 200 meter),  de ruime waaier aan studiemogelijkheden in de tweede en derde graad van het technisch-en beroepsonderwijs, mogelijkheid tot Europese uitwisselingen en de open en warme sfeer. In onze school is er ook een sterk werkend Centrum voor Deeltijds Onderwijs (DBSO) actief.