Sint Maria Geel

Sint Maria Geel

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ORGANISATIE,
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN EN TAAL EN CULTUUR IN GEEL

Laptops voor leerlingen

Zoals gans onze samenleving, wordt ook het onderwijs meer en meer gedigitaliseerd. Laptops in de klas ter ondersteuning van het leren, vallen niet meer weg te denken. Onze school kan echter onmogelijk voor elke leerling een laptop voorzien.
Daarom kiezen we voor ‘bring your own device’ (breng je eigen toestel mee). Dit heeft voor de leerling nogal wat voordelen: hij of zij werkt op een eigen, vertrouwd toestel en heeft hier- mee steeds toegang tot al zijn of haar bestanden – dit zowel op school als thuis. 

Leerlingen die al over een toestel beschikken, kunnen dit ook op school gebruiken. Voor wie een toestel wil aankopen, heeft onze scholengroep een interessant aanbod. We werken samen met de firma campusshop.be om laptops in verschillende prijscategorieën te kunnen aanbieden. 

We verwachten in alle klassen dat de leerling over een eigen toestel kan beschikken. De leerkrachten zullen er in hun lessen geregeld een beroep op doen.
Om de laptop veilig te kunnen opbergen, voorziet de school lockers. Deze worden aan de leerlingen verhuurd voor de prijs van € 5 per schooljaar.
Voor ouders die niet over de mogelijkheid beschikken een toestel voor hun zoon of dochter te voorzien, willen we graag mee zoeken naar een oplossing. Contacteer hiervoor de directie van de school.