Wat leer je in deze richting?

In deze opleiding krijg je inzicht in de werking en het onderhoud van auto’s en leer je fouten opsporen op mechanisch en elektrisch vlak zodat je de juiste diagnose kan stellen bij een defect. Via proeven en metingen leer je de werking van verschillende onderdelen van een auto kennen. Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto’s is ook de foutendiagnose, de technische reglementering, de werkplanning en de studie van stuur- en regelsystemen belangrijk. Tijdens je stage maak je kennis met een echte werksituatie.
Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktische vorming.

Voor wie is deze richting?

De logische vooropleiding is de tweede graad Mechanische Technieken of Elektromechanica. Afhankelijk van de studierichting die je in de tweede graad gevolgd hebt, zal je moeten bijwerken voor sommige vakken. Instromen uit een andere TSO-richting of uit een ASO-richting is mogelijk, als je extra inspanningen wil leveren voor de praktijkvakken.

Wat na deze opleiding?

Als bekwaam vakman kan je het beroepsleven instappen en tewerkgesteld worden als autotechnicus, garagehouder-hersteller. Je hebt ook de mogelijkheid om voor een professionele bacheloropleiding (vb autotechnologie, motorvoertuigtechnieken) te kiezen of een zevende jaar, zoals Se-n-Se Toegepaste Autotechnieken, Bedrijfsvoertuigen te volgen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Frans AV 2 2
Engels AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Aardrijkskunde AV 1 1
Wiskunde AV 3 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Realisaties Auto TV 12 11
Praktijk Autotechniek PV 7 7
Ondernemend project TV - 2
TOTAAL   34 34

1 week stage in het 5e jaar
4 weken stage in het 6de jaar

Vergelijk vakken