Wat leer je in deze richting?

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Het is een richting waarin een brede algemene vorming gecombineerd wordt met een pakket economie (algemene economie en bedrijfswetenschappen) en informaticawetenschappen.  

In informaticawetenschappen ligt de focus op softwareontwikkeling. Je leert zelfstandig modulaire softwaretoepassingen o.a. webapplicaties ontwerpen voor de dienstensector. Daarnaast word je vaardig in het ontwerpen van databanken en analyseer je algoritmen, algoritmische technieken en datastructuren om efficiëntere software te ontwikkelen.  

Wat betreft de algemene economie is er aandacht voor basisbeginselen van de macro-economie. De economie als systeem met inbegrip van internationaal handel- en betalingsverkeer, loonvorming en arbeidsmarktbeleid komen daarbij aan bod. Daarnaast worden enkele bedrijfseconomische thema’s belicht waaronder aspecten van financiering, analyse van de jaarrekening, marketing, e-commerce en aanverwante regelgeving. 

Naast het informatica- en economische gedeelte geniet je een stevige algemene opleiding. Zo leer je je schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans en geniet je een stevige wiskundige vorming. Ten slotte worden ook je ICT-vaardigheden in deze studierichting verder aangescherpt in functie van de vaardigheden die je nodig hebt in de verschillende vakken en de vervolgopleidingen. 

Voor wie is deze richting?

De studierichting Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is gericht op ondernemende leerlingen die graag technisch-wetenschappelijk denken en daarnaast beschikken over breed interessegebied en een analytische geest.  

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de tweede graad in de studierichting Economisch wetenschappen, Natuurwetenschappen, Technologische wetenschappen of Bedrijfswetenschappen kan je zonder problemen instromen in deze richting. Ook met een A-attest in een andere studierichting van de D-finaliteit in de tweede graad kan je starten in de derde graad Bedrijfsondersteunende wetenschappen, mits het bijwerken van bepaalde onderdelen van de richtingsvakken van de tweede graad. Dit geldt ook als je een B-attest behaalde in een andere studierichting van de D-finaliteit, op voorwaarde dat je niet voor de studierichting Bedrijfsondersteunende wetenschappen werd uitgesloten. Een overgang vanuit de studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen (DGD) die op Sint Maria Geel in de tweede graad wordt aangeboden is enkel mogelijk mits een doorgedreven inhaalbeweging.

Wat na deze opleiding?

Na het zesde jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Hierbij behoren zowel academische masteropleidingen (aan de universiteit) als professionele bacheloropleidingen (aan de hogeschool) tot de mogelijkheden. De studiedomeinen die het best aansluiten bij deze studierichting situeren zich in de (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfskunde en informatica. Echter, gezien het brede karakter van de studierichting Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen behoren ook andere studiedomeinen zeker nog tot de mogelijkheden.