Wat leer je in deze richting?

Naast een groot pakket algemene vorming wordt er aandacht besteed aan de studie van de wetenschap en de levende materie (mens, dier, plant, micro-organismen) en haar omgeving (bodem, lucht, water). Ook verschillende chemische, biologische en fysische processen zoals wijn- en bierbereiding, productie van zuivel, biogas, zuivering van afvalwater, winning van suiker uit suikerbieten, … worden bestudeerd. Naast een theoretische benadering is er ook ruim plaats voor laboratoriumwerk en zal je zelf heel wat zaken mogen onderzoeken.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

Ben jij geïnteresseerd in natuur, planten en dieren? Ben je bovendien goed in wiskunde en wetenschappen (biologie, chemie, fysica) en wil je in deze vakken een sterk theoretisch-technische kennis verwerven om zo door te stromen naar het hoger onderwijs in een wetenschappelijke afdeling, dan is deze studierichting echt iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

Deze studierichting bereidt je voor op studies in het hoger onderwijs: master in de industriële wetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de wetenschappen, bachelor in een wetenschappelijke richting zoals laborant, verpleging, biotechnologie, voeding- en dieetleer, regent(es) wetenschappen, … Biotechnici vinden werk in de medische, biologische en chemische sector, voedingsnijverheid, milieubeheer, landschapszorg, onderzoekscentra, het onderwijs, …

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Geschiedenis AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Wiskunde AV 6 6
Nederlands AV 4 4
Frans AV 3 3
Engels AV 2 2
Informatica AV - -
Toegepaste biologie TV 2 2
Toegepaste chemie TV 2 2
Toegepaste fysica TV 2 2
Biotechniek TV - -
Biotechnische wetenschappen TV 3 3
Labo BIW (biotechnische wetenschappen) TV 3 3
Labo CHM (toegepaste chemie) TV - -
Labo BIO (toegepaste biologie) TV 1 1
TOTAAL   34 34

De leerlingen van het 6de jaar gaan 2 weken op blokstage

Vergelijk vakken