Wat leer je in deze richting?

Chemie is een technisch-wetenschappelijke studierichting die de chemie benadert via concrete toepassingen. Je kan via deze concrete benadering de nodige theorieën verwerken en wetenschappelijke taal verwerven, nodig voor de latere beroepsuitoefening.
De samenhang tussen natuurwetenschappen, techniek en industrie is de rode draad doorheen de typische vakken van de studierichting.
In de chemievakken komen de basisbegrippen en de instrumentale technieken aan bod, de technieken om grondstoffen te verwerken tot eindproducten, de verbindingsklassen, reactiesoorten en de belangrijkste toepassingen in ons dagelijks leven.
In het labo leer je basisapparatuur opstellen, bedienen en onderhouden en laboratoriumtechnieken toepassen.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

Ben je sterk geïnteresseerd in wetenschappelijke kennis en geboeid door de technologie of wil je graag experimenteren met stoffen en materialen? Dan is deze studierichting iets voor jou. Deze opleiding bestaat voor een vrij groot deel uit praktische oefeningen waarbij zin voor experimenteren en een goed observatievermogen zeker van pas komen. Er wordt verwacht dat je handig en accuraat met stoffen omgaat, nauwkeurige waarnemingen verricht en experimenten uitvoert.
Het is een pluspunt als je instapt vanuit de studierichting industriële wetenschappen, techniek wetenschappen of biotechnische wetenschappen van de tweede graad, waar je technische inzichten hebt gekregen. De instap blijft echter open als je in de tweede graad van het secundair onderwijs een studierichting (liefst met wetenschappen) volgde met een algemeen vormend karakter.

Wat na deze opleiding?

De opleiding chemie beoogt enerzijds een brede algemene vorming en anderzijds een specifieke theoretisch-technische vorming met betrekking tot chemische processen.
Een minderheid van de leerlingen gaat meteen aan de slag, bijvoorbeeld als procesoperator of volgt nog een Se-n-Se opleiding chemische procestechnieken.
De meesten echter, stromen door naar een bachelor in het hoger onderwijs, vaak in aanverwante opleidingen zoals bachelor chemie, biomedische laboratoriumtechnologie,…
Sommigen gaan nog voor een masteropleiding bijvoorbeeld in industriële wetenschappen-chemie.
Op het werkveld komen de leerlingen terecht in de chemische sector bijvoorbeeld als laborant industriële productie, operator installaties in de chemische en farmaceutische industrie, technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu, …

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Wiskunde AV 4 4
Toegepaste fysica en labo TV 3 2
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Geschiedenis AV 1 1
Toegepaste biologie TV 1 -
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Biochemie en labo TV - 2
Analytische chemie en labo TV 6 6
Chemische technologie en labo PV/TV 4 4
Organische chemie en labo TV 4 4
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken