Wat leer je in deze richting?

In het vak dier- en leefmilieu zal alle aandacht uitgaan naar landbouwhuisdieren. Naast de verzorging van rundvee en varkens leer je ook de basisknepen om een landbouwbedrijf te runnen. In het vak plant- en groeimilieu krijg je een overzicht van de teelt van voeder- en akkerbouwgewassen. Daarnaast krijg je ook een flink pakket natuurwetenschappen en algemene vakken. In het vak toegepaste economie wordt de landbouwwetgeving onder de loep genomen. In het vijfde jaar krijg je de kans om één week stage te lopen op een landbouwbedrijf en in het zesde jaar zijn twee weken stage voorzien.

Voor wie is deze richting?

Heb jij belangstelling voor land- en tuinbouw, de technologie, de productie en de verwerking van onze land- en tuinbouwproducten? Heb jij ook interesse voor de groeiprocessen van planten en dieren en wil je deze kennis ook wetenschappelijk onderbouwen, dan is deze richting iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

70 % van onze leerlingen studeert verder in het hoger onderwijs, vooral bacheloropleidingen (in wetenschappelijke richtingen, in agro- en biotechniek, …) worden gekozen. De andere leerlingen vestigen zich als zelfstandig landbouwer, hebben een leidinggevende functie of werken bij groendiensten, tuinaanleggers, loonwerkers, milieudiensten, in de agro-industrie, in de voorlichting, op proefbedrijven of in onderzoekscentra.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 3 3
Dier en leefmilieu IVH (intensieve veehouderij) TV 2 -
Dier en leefmilieu RVH (rundveehouderij) TV 2 3
Landbouwmechanisatie TV 2 -
Plant en groeimilieu TV 2 2
Toegepaste biologie TV 2 2
Toegepaste chemie TV 2 2
Toegepaste Fysica TV 2 2
Landbouweconomie TV - 3
Labo WET (wetenschappen) TV 1 1
Praktijk IVH (intensieve veehouderij) PV 1 -
Praktijk LBM (Landbouwmechanisatie) PV 1 -
Praktijk RVH (rundveehouderij) PV 2 2
Praktijk LBG (landbouwgewassen) PV - 2
TOTAAL   34 34

In de tweede graad volg je voor deze richting Plant-, dier-en milieutechnieken, optie Landbouw.

Vergelijk vakken