Wat leer je in deze richting?

Economie is in onze samenleving niet meer weg te cijferen. Wie het nieuws bekijkt, wordt geconfronteerd met succesvolle ondernemingen, ondernemingen die failliet gaan, kleine familiebedrijven en grote multinationale bedrijven die produceren voor de lokale markt of voor de wereldmarkt. Hoe motiveren zij hun personeel? Hoe proberen zij risico’s te beheersen? Zorgen zij voor voldoende economische groei en welvaart? Ondernemen zij op een maatschappelijk verantwoorde manier?
In de tweede graad staat het ondernemen centraal. Bovenstaande vragen en nog vele andere worden beantwoord. We verwachten van de leerlingen dat zij de leerstof actief en constructief verwerken – individueel of in groep – met de leerkracht als coach. Dit houdt in dat onderzoeksvaardigheden, metacognitieve vaardigheden (zelfgestuurd leren), sociale vaardigheden en affectieve vaardigheden ontwikkeld worden. Klassieke informatiedragers zoals leerboeken, kranten, tijdschriften … maar ook moderne media zoals de computer (tekstverwerking, spreadsheets, PowerPoint), het internet … worden ingeschakeld.
Een voorkennis via het vak sociaal-economische initiatie in het tweede jaar is niet echt nodig.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede leerjaar van de eerste graad moderne wetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn gevolgd hebt, kan je in de tweede graad voor deze studierichting kiezen.
Deze richting is bedoeld voor leerlingen met een brede interesse voor allerlei aspecten van het maatschappelijk leven, met een voorkeur voor de economische kant van de zaak.
Je kan opteren voor 4 of 5 uur wiskunde per week. Indien je voor 5 uur kiest, is een goede aanleg of een sterke interesse voor wiskunde nodig.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan men in principe nog alle richtingen kiezen (behalve de richtingen met klassieke talen) indien je 5 uur wiskunde hebt gevolgd. Als je 4 uur wiskunde kreeg, zijn de studierichtingen mogelijk waar geen 6 of 8 uur wiskunde voorzien zijn.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1
Biologie AV 1
Chemie AV 1
Duits AV 1
Economie (*) AV 5
Engels AV 2
Frans AV 4
Fysica AV 1
Geschiedenis AV 2
Informatica AV 1
Katholieke godsdienst AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Nederlands AV 4
Wiskunde (*) AV 4
TOTAAL   32

(*)4de jaar economie biedt:

keuzemogelijkheid: 5 uren economie(*) en 4 uren wiskunde(*) of 4 uren economie(*) en 5 uren wiskunde(*).

Vergelijk vakken