Wat leer je in deze richting?

Economie is in onze samenleving niet meer weg te denken. Wie het nieuws bekijkt, wordt geconfronteerd met succesvolle en minder succesvolle ondernemingen, kleine familiebedrijven en grote multinationals die produceren voor de lokale markt of voor de wereldmarkt. Hoe motiveren zij hun personeel? Hoe proberen zij een risico te beheersen? Zorgen zij voor voldoende economische groei en welvaart? Ondernemen zij op een maatschappelijk verantwoorde manier?
In de tweede graad staat het ondernemen centraal. Bovenstaande vragen en nog vele andere worden beantwoord. We verwachten van de leerlingen dat zij de leerstof actief en constructief verwerken – individueel of in groep – met de leerkracht als coach. Dit houdt in dat onderzoeksvaardigheden, metacognitieve vaardigheden (zelfgestuurd leren), sociale vaardigheden en affectieve vaardigheden ontwikkeld worden. Klassieke informatiedragers zoals leerboeken, kranten, tijdschriften… maar ook moderne media zoals de computer (tekstverwerking, spreadsheets, PowerPoint), het internet… worden ingeschakeld.
Een voorkennis via het vak sociaal-economische initiatie in het tweede jaar kan een hulpmiddel zijn.

Voor wie is deze richting?

Heb je een brede interesse in allerlei aspecten van de maatschappij en ben je geboeid door actuele economische onderwerpen? Wil je graag meer leren over hoe bedrijven, overheid en consumenten in onze samenleving functioneren? Dan is Economie iets voor jou!
Je kan kiezen voor 4 of 5 uur wiskunde per week. Als je voor 4 uur wiskunde gaat, krijg je een uur economie extra. Met 5 uur wiskunde is aanleg en interesse absoluut noodzakelijk. Voldoende inzet voor moderne talen is een must.
Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar met basisoptie Latijn of Moderne wetenschappen, dan is deze richting een logisch vervolg. Ook vanuit andere basisopties is deze richting een mogelijkheid.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad heeft men nog een brede waaier aan studiemogelijkheden. De keuze die je maakt, zal mee bepaald worden door je eigen motivatie en studiehouding. De klassenraad helpt je bij je beslissing door een advies te formuleren op het einde van het vierde jaar.
Wie 4 uren wiskunde volgt in de tweede graad, sluit studierichtingen met 6 uren wiskunde uit in de derde graad. Blijven over: Economie-moderne talen, Humane wetenschappen en Moderne talen-wetenschappen.
Het logische vervolg binnen het Sancta Maria is Economie-wiskunde, een studierichting die zowel op het vlak van wiskunde als economie hoge eisen stelt, of Moderne talen-wetenschappen. Deze ruime vorming biedt diverse mogelijkheden in het hoger onderwijs.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 1
Frans AV 4 4
Geschiedenis AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 5/4 5/4
Engels AV 3 2
Chemie AV 1 1
Economie AV 4/5 4/5
Fysica AV 1 1
Duits AV - 1
Informatica AV 1 1
Muzikale opvoeding AV - 1
Plastische opvoeding AV 1 -
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
TOTAAL   23 23

Je kan kiezen voor 5 uren wiskunde en 4 uren economie of voor 5 uren economie en 4 uren wiskunde.

Vergelijk vakken