Wat leer je in deze richting?

In de algemene economie wordt er op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde economische principes die in de tweede graad werden behandeld. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met nieuwe economische vraagstukken zoals bv. overheidstussenkomsten op competitieve markten, ontwikkeling van hte bruto-binnenlands product, het geldsysteem, internationale economische betrekkingen en de conjunctuur.
In het bedrijfseconomisch luik gaat het over: ondernemen is visie ontwikkelen, toegevoegde waarde creëren en verdelen, samenwerken en prestaties beoordelen. De vaardigheden die in de tweede graad werden verworven, worden door de leerlingen verder ontwikkeld met de leerkracht als coach. Actuele informatie, bedrijfsbezoeken en omvangrijke projecten maken de leerstof levensecht.
Bij wiskunde leer je grondig studeren en grotere hoeveelheden leerstof verwerken.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde in een studierichting met 5 uur wiskunde, kan je voor deze richting kiezen. Aanleg en interesse voor een sterk pakket wiskunde zijn wel nodig. Heb je in de tweede graad niet de richting economie gevolgd, moet je wel zelfstandig een inhaalcursus economie instuderen om je achterstand voor dit vak voldoende in te halen.

Wat na deze opleiding?

Deze richting bereidt je voor op vele vormen van hoger onderwijs. Uiteraard sluit deze richting vooral aan bij latere studies in de economische sector (TEW, handelingenieur…). Verder studeren in andere richtingen, met of zonder sterke wiskunde, kan natuurlijk ook.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar 7e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1  
Biologie AV 1 1 -
Chemie AV 1 1 -
Duits AV 1 1  
Economie AV 5 5 -
Engels AV 2 2  
Frans AV 3 3  
Fysica AV 1 1  
Geschiedenis AV 2 2  
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1  
Katholieke godsdienst AV 2 2  
Lichamelijke opvoeding AV 2 2  
Nederlands AV 4 4  
Wiskunde AV 6 6  
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken