Wat leer je in deze richting?

In de 2de graad van de richting Elektrische Installaties staat de gewone huishoudelijke installatie centraal. Alle mogelijke lichtschakelingen, stopcontacten, bedrading van verdeelkasten en aansluitingen van toestellen komen aan bod. In de praktijk leer je draden, kabels en buizen verwerken en aanleggen. Hiervoor heb je technisch inzicht en kennis van de elektrische reglementering nodig.

Voor wie is deze richting?

Je hebt de eerste graad in de B-stroom met succes beëindigd en kiest voor een sterk praktijkgerichte opleiding.

Wat na deze opleiding?

  • De 3de graad BSO Elektrische Installaties

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Project Algemene Vakken AV 6
Lichamelijke opvoeding AV 2
Frans AV 2
Realisaties Elektrische Installaties TV 8
Praktijk Elektrische Installaties PV 14
TOTAAL   34
Vergelijk vakken