Wat leer je in deze richting?

Deze doorstromingsrichting beoogt zowel een degelijke algemene vorming als een sterke, theoretisch gerichte vorming met toepassingen in de  mechanica, elektriciteit en automatisatie.
In elektriciteit worden de elektrische machines onderzocht met de bijhorende toepassingen van de elektronica. Technologie, technisch tekenen en praktische proeven maken onderhoud en tekeninglezen van industriële installaties mogelijk.
In mechanica geven sterkteleer en analyse van mechanische systemen  inzicht in de bouw en werking van vele machines.
Tijdens het vak automatisatie worden de verbanden tussen mechanica, elektriciteit en elektronica duidelijker en groeit het inzicht in het sturen van processen. Zo verwerven de leerlingen een uitgebreide technische vorming.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

De logische vooropleiding is de tweede graad Mechatronische Wetenschappen en Industriële Wetenschappen. Leerlingen die instromen uit andere studierichtingen, zijnde richtingen met een wiskundig-wetenschappelijke insteek, zullen op technisch-technologisch vlak een serieuze inhaalbeweging moeten maken.

Wat na deze opleiding?

Het is de bedoeling dat men doorstroomt naar het hoger onderwijs. Men heeft tal van mogelijkheden  in diverse bacheloropleidingen. Eerder uitzonderlijk stromen deze studenten door naar een masteropleiding.
Het is ook mogelijk om een 7de specialisatiejaar Industrieel Onderhoud te volgen (Se-n- Se Industrieel Onderhoud). Zij zijn zeer gegeerde technici op de arbeidsmarkt.
Afgestudeerden kunnen ook terecht in de industrie: als gekwalificeerd technicus bij onderhoud, technisch tekenen, productie, controle.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 4 4
Analyse Machine Systemen TV 2 2
Materialenleer TV 1 1
Automatisatie TV 4 5
Elektriciteit TV 4 4
Elektronische Toepassingen TV 2 2
Mechanica TV 2 2
Elektronica TV 1 -
Engineering TV 2 2
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken