Wat leer je in deze richting?

Deze doorstromingsrichting beoogt zowel een degelijke algemene vorming als een sterke, theoretisch gerichte vorming met toepassingen in de elektriciteit, elektronica en ICT.
Basiskennis van elektriciteit is essentieel. Deze wordt in het 5de jaar verder theoretisch onderbouwd en aangevuld met kennis van elektronica (componenten en schakelingen), nodig om de technische opbouw van computers, interfaces en netwerken te kunnen begrijpen en toepassen. Labo’s, waarbij de leerlingen schakelingen, metingen, instellingen en configuraties uitvoeren, helpen  bij het verwerken van de theoretische leerinhouden.
Daarnaast komt de brede IT-wereld aan bod: webdesign, computernetwerken, besturingssystemen en  applicatieontwikkeling. Al doende wordt zowel de nieuw verworven kennis als de vaardigheden hieromtrent toegepast in diverse projecten.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

De logische vooropleiding is de tweede graad Mechatronische Wetenschappen (Elektromechanica en Elektriciteit-Elektronica)  en Industriële Wetenschappen. Leerlingen die instromen uit andere studierichtingen, zijnde richtingen met een wiskundig-wetenschappelijke insteek, zullen op technisch-technologisch vlak een serieuze inhaalbeweging moeten maken. Levenslang leren en flexibiliteit zijn in deze richting belangrijk om te kunnen meegroeien in de steeds sneller evoluerende hoogtechnologische maatschappij.

Wat na deze opleiding?

Het is de bedoeling dat men doorstroomt naar het hoger onderwijs. Men heeft tal van mogelijkheden in diverse bacheloropleidingen. Eerder uitzonderlijk stromen deze studenten door naar een masteropleiding.
Afgestudeerden kunnen ook terecht in de industrie als ondersteuning en onderhoud van de informatica infrastructuur.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 4 4
Elektriciteit TV 4 3
Engineering TV - 2
Elektronica TV 5 -
ICT - Embedded Linux TV 3 3
ICT - Embedded C TV - 3
ICT - Netwerken TV 2 2
ICT - software/PLC TV - 5
ICT - software/hardware TV 4 -
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken