Wat leer je in deze richting?

In de richting Elektrotechnieken ligt het accent naast algemene kennis op de technische en praktische vorming. Na het 4de jaar moeten de leerlingen bekwaam zijn om een woning volledig te voorzien van elektrisch comfort, conform aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Praktisch moeten ze alle licht- en comfortinstallaties kunnen uitvoeren voor huisinstallaties en kleine bedrijven. De praktijk bevat ook het opzoeken en analyseren van storingen.

Voor wie is deze richting?

Je hebt de eerste graad in de A-stroom met succes beëindigd en kiest voor een praktijkgerichte vorming met aandacht voor theoretische basiskennis. Wie de basisoptie Mechanica-Elektriciteit of Industriële Wetenschappen volgde, heeft al kennis gemaakt met belangrijke aspecten van de afdeling.

Wat na deze opleiding?

  • De 3de graad TSO van het industriële type, richting Elektrische installatietechnieken, voor leerlingen die in het 4de jaar geen moeilijkheden hadden met hun algemene vakken. In deze 3de graad komen alle elektrische machines en regelingen aan bod.
  • De 3de graad BSO richting Elektrische installaties met de nadruk op het vervolmaken van praktische en technische vaardigheden.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Nederlands AV 4
Frans AV 2
Engels AV 2
Geschiedenis AV 1
Aardrijkskunde AV 1
Wiskunde AV 3
Lichamelijke opvoeding AV 2
Natuurwetenschappen AV 1
Installatiemethoden TV 3
Praktijk Elektriciteit Ondersteunende technieken PV 7
Project werkvoorbereiding TV 2
Elektriciteit en labo TV 4
TOTAAL   34
Vergelijk vakken