Wat leer je in deze richting?

2de GRAAD
Er wordt verder gebouwd op de leerstof die in de eerste graad verworven werd.Vanaf nu wordt er wel meer aandacht besteed aan het lezen en het interpreteren van authentieke geschriften uit de klassieke oudheid. Vakken als Latijn en Grieks trainen je geheugen en je zin voor nauwkeurigheid. Maar je leert meer: redeneren, filosoferen en nadenken over onze huidige maatschappij en de westerse cultuur.
3de GRAAD
In de derde graad ga je authentieke geschriften lezen en interpreteren, geconcentreerd rond 5 onderwerpen: lyriek, recht, filosofie, historiografie en retorica. Het zijn gevarieerde onderwerpen die zoveel mogelijk geactualiseerd worden.
Zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud behoren tot deze talenstudie.
FACULTATIEF UUR WISKUNDE IN DERDE GRAAD
De leerlingen van deze richting die meer wiskunde denken nodig te hebben voor hun verdere studies (wetenschappelijke en economische richtingen, geneeskunde enz.) of die nood hebben aan een extra uitdaging, kunnen intekenen op een extra uur wiskunde. Daarin krijgen ze extra leerstof. Het vak wordt apart gequoteerd. Het uur dient niet om te remediëren of leerstof te herhalen. Het facultatief uur is dus niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het vak wiskunde. Een leerling die inschrijft voor het extra uur volgt dat gedurende minstens een semester. Na een eerste kennismakingsles, kan er nog uitgeschreven worden.
SPAANS ALS MODERNE VREEMDE TAAL (1 u per week)
In deze richting is Spaans opgenomen in het pakket Moderne Vreemde Talen. Die programmatie verrijkt de talenkennis van de leerlingen en ondersteunt hun interesse voor talen. Het Spaans is de derde meest gesproken taal in de wereld. Meer dan vierhonderd miljoen mensen hebben het als hun moedertaal. Spaans is tevens de tweede gesproken taal van de Verenigde Staten van Amerika. Een basiskennis van het Spaans biedt dus tal van mogelijkheden.

Voor wie is deze richting?

2de GRAAD
Om in de tweede graad voor Grieks-Latijn te kiezen, moet je ook in het tweede jaar van de eerste graad Grieks-Latijn gevolgd hebben. De klemtoon ligt op (klassieke en moderne) talen, maar ook wiskunde is een belangrijk vak. Je kan kiezen voor 4 of 5 uur wiskunde.
3de GRAAD
Als je in tweede graad met succes de studierichting Grieks-Latijn hebt afgewerkt, kan je in de derde graad verder voor deze studierichting kiezen.

Wat na deze opleiding?

2de GRAAD
De keuze zal mee bepaald worden door het pakket wiskunde dat je in de tweede graad gevolgd hebt en door je eigen motivatie, studieaanpak en interesse. Je kan uiteraard Grieks-Latijn verder blijven volgen. Wens je toch te veranderen van studierichting, dan zijn alle studierichtingen in de derde graad mogelijk als je 5 uur wiskunde gehad hebt in de tweede graad. Heb je 4 uur wiskunde gevolgd, dan zijn in de derde graad alle richtingen nog mogelijk waar geen 6 of 8 uur wiskunde voorzien zijn.
3de GRAAD
Vanuit deze studierichting kan je nog alle kanten op. Studies in talen, rechten of andere humane wetenschappen zijn een logisch vervolg, maar ook studies met een wiskundige of wetenschappelijke inslag zijn nog mogelijk.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Grieks AV 4 4
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Spaans AV 1 1
Wiskunde AV 3 3
Katholieke godsdienst AV 2 2
TOTAAL   32 32

Facultatief uur wiskunde in het 5de en 6de jaar.

Vergelijk vakken