Wat leer je in deze richting?

In de derde graad interpreteer je de authentieke geschriften. Zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud behoren tot de leerinhouden. Met 4 uur Grieks en 6 uur wiskunde is dit een studierichting die een sterke motivatie en goede studieaanpak vraagt. Je leert grondig studeren en grotere hoeveelheden leerstof verwerken. Je aanleg en interesse zullen een belangrijke rol spelen bij je keuze.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede leerjaar van de tweede graad een A-attest behaalde in de richting Grieks of Grieks-Latijn en daar 5 uur wiskunde hebt gevolgd, kan je kiezen voor Grieks-wiskunde.

Wat na deze opleiding?

Deze richting biedt voldoende bagage voor alle wetenschappelijke richtingen zoals bio-ingenieur, handelsingenieur, geneeskunde,… Ook talenstudies of studierichtingen in de brede sector van de humane wetenschappen vormen geen probleem.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 1
Chemie AV 2 2
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Fysica AV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Grieks AV 4 4
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 6 6
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken