Wat leer je in deze richting?

De TSO-afdeling Hotel biedt een degelijke vakopleiding zowel in keuken als zaal. Daarnaast ligt ook de nadruk op de theoretische vorming van de leerling, als voorbereiding op hoger onderwijs. Talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits) hebben een belangrijke plaats in het studiepakket (gezien het belang hiervan ook voor het beroep). Ook wiskunde en economie zijn belangrijke vakken binnen de opleiding.

De volledige studierichting biedt een polyvalente opleiding aan waarmee leerlingen een waaier van taken in een breed opgevatte horeca-sector kunnen uitvoeren.

Voor wie is deze richting?

Jongeren kiezen de studierichting Hotel (TSO) omdat zij graag in de dienstverlenende sector van de horeca willen werken. Het zijn jongeren die een sterke interesse voor vreemde talen betonen en die in staat zijn op vrij korte tijd inzicht in basisprocessen te verwerven en basistechnieken te leren. Ze bezitten een potentieel om analytisch en synthetiserend te werken.

De volledige studierichting biedt een polyvalente opleiding aan waarmee leerlingen een waaier van taken in een breed opgevatte horeca-sector kunnen uitvoeren. Als je kiest voor een opleiding Hotel (TSO), dan kies je ervoor om je eigen creativiteit te presenteren in de gerechten die je klaarmaakt, of om op een deskundige manier gasten te ontvangen en te bedienen in een sfeervol kader.

Wat na deze opleiding?

Je kan kiezen voor een zevende specialisatiejaar of verder studeren in het hoger onderwijs.De opleiding is van die aard dat de meeste vormen van hoger onderwijs van het korte type binnen de mogelijkheden liggen. Het behaalde diploma bedrijfsbeheer biedt ook de mogelijkheid tot het oprichten van een eigen zaak, conform de vestigingswet in België en Nederland.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Frans AV 3 3
Engels AV 3 3
Duits AV 1 1
Geschiedenis AV 1 1
Aardrijkskunde AV 1 1
Wiskunde AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Keukentechnologie TV 2 2
Restaurant- en Hoteltechnologie TV 2 2
Zaal en keuken PV 4 4
Stage PV 4 4
Werkplekleren Hotel PV/TV 2 2
Ondernemend project TV 2 2
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken