Wat leer je in deze richting?

Je leert een aantal basisvaardigheden en technieken op het brede vlak van houtbewerking beheersen en je eigen werk planmatig aanpakken en evalueren.Het vak van schrijnwerker is het hoofdthema.

Het pakket algemene vakken is beperkt. Ook al staat de verwezenlijking van werkstukken en constructie centraal, de technologische achtergrond wordt in de theoretische, technische lessen grondig uitgediept. Het leren tekenen, het bepalen van de gepaste constructiemethode bij praktische uitvoeringen komen aan bod. Het planlezen en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. In de tekenles wordt daarvoor heel wat tijd uitgetrokken.

Voor wie is deze richting?

Zoek je een praktische vorming en heb je interesse voor bouwmaterialen, het bewerken van hout of het verwezenlijken van houtconstructies, dan is deze studierichting iets voor jou. Later in de derde graad kan je via deze studierichting kiezen voor het beroep van schrijnwerker, meubelmaker, daktimmerman. Nauwkeurigheid en geduld zijn hier heel belangrijk.

Indien je uit een beroepsvoorbereidend leerjaar Bouw-Hout komt, dan behoor je tot de grootste keuzegroep. Alle leerlingen uit andere beroepenvelden of opties zijn ook welkom. Alle leerlingen hebben in de eerste graad enkele technologisch-technische basisinzichten, -vaardigheden en -attitudes verworven in het vak Technologische opvoeding. Dat is voldoende om te starten in deze studierichting.

Wat na deze opleiding?

Je logische vervolgopleiding van Hout BSO tweede graad is de studierichting Houtbewerking van de derde graad, waarbij je met een projectmatige aanpak een bredere opleiding krijgt. In deze derde graad word je via deze studierichting gevormd tot volwaardig polyvalent geschoold vakman in de bouw of in de houtverwerkende bedrijven: timmerman, schrijnwerker, meubelmaker, houtdraaier, lijstenmaker, parketvloerlegger, trappenmaker.
De overstap van de studierichting Hout BSO (tweede graad) naar een andere BSO-richting (derde graad) is niet zo evident. Je zal heel wat inspanningen moeten doen om de typische vorming van een richting bij te werken.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Project Algemene Vakken AV 6
Lichamelijke opvoeding AV 2
Toegepaste Informatica TV 1
Realisaties Hout TV 4
Praktijk Hout PV 15
Frans AV 2
Technisch Tekenen TV 2
TOTAAL   34
Vergelijk vakken