Wat leer je in deze richting?

Je leert vaardigheden en technieken beheersen op het brede vlak van hout bewerken via een projectmatige aanpak, en je eigen werk planmatig aanpakken en evalueren. Het vak van polyvalent geschoold vakman in de houtverwerkende nijverheid is het hoofdthema.
Houtbewerking is een specifieke beroepsgerichte studierichting in het BSO. Het pakket algemene vakken is beperkt. Het hoofdaccent ligt bij de praktische vakken. In die praktijkvakken en stages komen via ervaringsgericht en concreet werken heel wat facetten aan bod zoals de verantwoorde keuze van de verschillende houtsoorten bij een ontwerp, het bewerken van deze materialen door een correct gekozen machine. Je leert tevens ontwerpaspecten functioneel herkennen en begrijpen, eenvoudige principes rond veiligheid verklaren, kostprijsberekening en -beheersing wordt zeker niet vergeten. De verwezenlijking van werkstukken en samenstelling ervan tot een afgewerkte constructie staan centraal.
Je krijgt de mogelijkheid om het veiligheidsattest (VCA-attest) te behalen. De technische vakken zijn ondersteunend en beklemtonen het toepassingsaspect .

Voor wie is deze richting?

Zoek je een praktische vorming en heb je interesse voor bouwmaterialen, het verwezenlijken van houtconstructies, dan is deze studierichting houtbewerking iets voor jou.
Indien je komt uit de tweede graad BSO Hout dan behoor je tot de juiste keuzegroep. Ook andere leerlingen uit de tweede graad kunnen starten in deze studierichting indien ze enkele technologisch-technische basisinzichten, -vaardigheden en -attitudes verworven hebben in de tweede graad.

Wat na deze opleiding?

Na het zesde jaar studeer je af als een volwaardige en moderne vakman in de bouw en kan je aan de slag als schrijnwerker, timmerman, meubelmaker, trappenmaker of interieurbouwer. Je hebt ook de startkwalificatie en vaardigheden verworven om het zevende specialisatiejaar Industriële houtbewerking te volgen.

Je behaalt ook een attest voor Bedrijfsbeheer (indien je ook een zevende jaar volgt bijv. Industriële houtbewerking), waardoor je je als zelfstandige kunt vestigen. Je kan aansluitend het zevende jaar Algemeen (BSO) volgen. Daarna verder studeren in het hoger onderwijs is niet vanzelfsprekend, maar ook niet onmogelijk. Leerlingen met goede resultaten kunnen desgevallend het hoger onderwijs van het bachelorniveau halen, mits zeer veel extra inzet en motivatie.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Project Algemene Vakken AV 4 4
Frans AV 1 1
Wiskunde AV 1 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Realisaties Hout TV 6 4
Praktijk Hout PV 16 16
Technisch Tekenen TV 2 3
TOTAAL   34 34

Praktijk: inclusief 3 weken stage in het 5de jaar, 6 weken stage in het 6de jaar

Vergelijk vakken