Wat leer je in deze richting?

Je leert een aantal basisvaardigheden en technieken op het vlak van houtbewerking beheersen en je eigen werk planmatig aanpakken en beoordelen.

Je leert geschikte materialen, gepaste constructiemethode, juiste machines en gereedschappen gebruiken bij het vervaardigen van een werkstuk bv. ramen, deuren…Ontwerpen en leren tekenen, voorafgaand aan de praktische uitvoeringen, staan centraal. Het ruimtelijk voorstellingsvermogen is hierbij essentieel. Kostprijsberekening en kostprijsbeheersing worden zeker niet vergeten.

Voor wie is deze richting?

Bestudeer je graag verschillende houtsoorten? Zie je het wel zitten om die materialen te bewerken en houtconstructies te verwezenlijken? Dan is deze studierichting iets voor jou.
De basisoptie Bouw-Houttechnieken, is de meest voor de hand liggende vooropleiding voor wie ruimtelijk voorstellingsvermogen, handvaardigheid en aanleg voor tekenen heeft.

Wat na deze opleiding?

De logische vervolgopleiding van Houttechnieken TSO tweede graad is de studierichting Houttechnieken van de derde graad, waarbij je met een projectmatige aanpak een bredere opleiding krijgt.

Indien blijkt dat je minder theoretisch bent, dan kan je in de derde graad kiezen voor een studierichting Houtbewerking BSO.

Na de opleiding in houttechnieken kan je tewerkgesteld worden als technicus,bediener-programmeur van CNC-machines, medewerker op studie-of planningsbureau, technisch-commerciële functionaris in de houtsector. Als je goede resultaten behaalt en voldoende gemotiveerd bent, kan je ook verder in het hoger onderwijs. De meesten kiezen dan voor een professionele bachelor houttechnologie bouw of interieur.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Ondernemend project TV - 2
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Onderzoek TV 6 5
Organisatie TV 6 6
Praktijk Hout PV 7 7
Wiskunde AV 3 2
TOTAAL   34 34

Praktijk: inclusief 3 weken stage in het 5de jaar, 3 weken stage in het 6de jaar

Vergelijk vakken