Wat leer je in deze richting?

De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de mens en zijn relaties centraal. In muzisch-creatieve vorming krijg je de kans om via projectwerking de theoretische bagage concreet en creatief te verwerken. Zelfstandig onderzoek komt in deze vakken sterk aan bod. Dat wordt nog extra getraind in het vak seminarie in het zesde jaar. Daarin leren de leerlingen een paper maken, een belangrijke vaardigheid voor het verder studeren. Je krijgt zelf verantwoordelijkheid voor opdrachten en projecten die je moet uitwerken. Belangrijk zijn een positieve ingesteldheid, de wil tot samenwerken, creativiteit en goede communicatievaardigheden.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede jaar van de eerste graad moderne wetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn, dan kan je voor deze richting kiezen. Ben je bovendien geïnteresseerd in het gedrag van mensen en in de samenleving, dan vind je hier een antwoord.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad is de verdere keuze voor Humane wetenschappen logisch. Moest je toch graag voor een andere richting kiezen, zijn binnen het ASO Economie-moderne talen en eventueel Moderne talen-wetenschappen nog mogelijk, maar dan moeten bepaalde leerstofpakketten worden ingehaald en bijgewerkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Cultuurwetenschappen AV 2 2
Duits AV - 1
Engels AV 3 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 1 1
Gedragswetenschappen AV 3 3
Geschiedenis AV 2 2
Informatica AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Muzikale opvoeding AV - 1
Nederlands AV 4 4
Plastische opvoeding AV 1 -
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken