Wat leer je in deze richting?

Het programma van deze studierichting staat garant voor een hoogstaande algemene vorming, een uitgebreide en grondige opleiding in wiskunde en wetenschappen en een ruime technische vorming. Tijdens het vak engineering worden  projecten opgezet waar wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde (STEM)  geïntegreerd worden aangeboden. De nadruk ligt hier op onderzoekend leren, met als doel het probleemoplossend vermogen van de leerlingen te verhogen. 

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

Je hebt de eerste graad in de A-stroom met succes beëindigd. Je scoort bovendien zeer goed voor wiskunde en wetenschappen en hebt een voorliefde voor techniek.

Wat na deze opleiding?

  • De 3de graad TSO richting IW leidt rechtstreeks naar het hoger onderwijs, zowel een master- als bacheloropleiding.
  • De 3de graad TSO studierichting Elektromechanica, Elektronica-ICT of Chemie, vooral voor leerlingen die in de 2de graad IW  moeilijkheden hebben met wiskunde. Ook deze studierichtingen bereiden voor  op hoger onderwijs, voornamelijk op een bacheloropleiding.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Nederlands AV 4
Frans AV 3
Engels AV 2
Geschiedenis AV 1
Aardrijkskunde AV 1
Fysica AV 1
Wiskunde AV 6
Lichamelijke opvoeding AV 2
Mechanica TV 2
Katholieke godsdienst AV 2
Elektriciteit TV 3
Engineering TV 5
Chemie AV 2
TOTAAL   34
Vergelijk vakken