Wat leer je in deze richting?

In de derde graad IW wordt, mede via algemene vorming én aandacht voor talenkennis en taalvorming, de totale persoonlijkheid breed en algemeen gevormd. De nadruk ligt op onderzoekend en probleemoplossend leren. Er wordt gedacht vanuit een wetenschappelijk-wiskundig onderbouwde benadering en afgetoetst binnen diverse technisch-technologische domeinen van engineering. De verworven transfereerbare kennis, inzichten en attitudes worden in concrete productrealisaties toegepast en uitgediept.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

De logische vooropleiding is de tweede graad Industriële Wetenschappen. Leerlingen die instromen uit andere studierichtingen, zijnde richtingen met een wiskundig-wetenschappelijke insteek, zullen op technisch-technologisch vlak een serieuze inhaalbeweging moeten maken.

Wat na deze opleiding?

Het is de bedoeling dat men doorstroomt naar het hoger onderwijs. Men heeft tal van mogelijkheden in diverse bachelor- en masteropleidingen. De meest voor de hand liggende vervolgopleidingen zijn de richtingen Industriële Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Frans AV 2 2
Engels AV 2 2
Programmeren (PLC-microcontroller) TV 2 -
Elektriciteit - elektronica TV 2 3
Engineering TV 3 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Mechanica TV 2 3
Nederlands AV 3 3
Toegepaste biologie TV 1 -
Toegepaste chemie TV 1 2
Toegepaste Fysica TV 2 2
Wiskunde AV 8 8
Bouwkunde TV - 1
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken