Wat leer je in deze richting?

Vanaf de tweede graad kan de leerling instappen in een modulair systeem pijplasser waarbij er verschillende lastechnieken aan bod zullen komen. Deze systemen zijn elektrode lassen, MIG en Mag lassen en TIG lassen. Dit wordt aangeleerd zowel onder de hand, naar omhoog lassen en boven het hoofd lassen. Na de tweede graad kan de leerling een derde graad behalen en nog een opleiding als  modulair containerhersteller volgen. Op de school krijgt de leerling de nodige veiligheidslessen en kan hij ook zelfstandig leren werken. De leerling doet ook aan zelfevaluatie en kwaliteitscontrole tijdens de praktijkvakken. Wanneer hij zich goed inzet kan hij ook sneller zijn certificaten of deelcertificaten behalen. In een bedrijf waar de leerling tewerk is gesteld drie dagen per week kan de leerling veel technische ervaring opdoen en grote stappen vooruit zetten in zijn leerproces.
Naast het technische luik besteden we in de algemene vakken voldoende aandacht aan taalontwikkeling en aan de doelstellingen om te slagen in hun verdere loopbaan na het schoolgebeuren.

Voor wie is deze richting?

Heb je interesse voor het samenstellen en lassen van constructies, dan is modulair pijplasser iets voor jou. Je leert in een team werken en verantwoordelijkheid nemen om een lasoefening tot een goed einde te brengen.
Indien je komt uit de tweede graad Basismechanica dan behoor je tot de juiste keuzegroep. Ook andere leerlingen die de nodige interesse tonen voor technische basisvaardigheden en inzichten voor lassen kunnen zich inschrijven in de tweede graad pijplasser.

Wat na deze opleiding?

Na de schoolloopbaan ben je een degelijk geschoolde arbeider die kan  tewerkgesteld worden in een bedrijf of bij een zelfstandige als lasser of samensteller.
Verder specialiseren in het secundair onderwijs en een diploma halen in het 7de jaar fotolassen kan je mits de nodige interesse.
Indien je na de schoolloopbaan een attest bedrijfsbeheer behaald kan je ook als zelfstandige een lasbedrijf opstarten.