Wat leer je in deze richting?

Voor Latijn ga je authentieke geschriften lezen en interpreteren, geconcentreerd rond 5 onderwerpen: lyriek, recht, filosofie, historiografie en retorica. Het zijn gevarieerde onderwerpen die zoveel mogelijk geactualiseerd worden. Zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud, behoren tot deze talenstudie.
Frans, Engels en Duits zijn onmisbaar in je verdere studie en je beroepsleven. In deze studierichting word je aangezet om vreemde talen te lezen en kennis te maken met andere culturen. De basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) worden grondig geoefend en je leert om creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica. Je leert dus vlot te communiceren met een inwoner van Parijs, Londen of Berlijn, maar dat vraagt natuurlijk de nodige interesse en inzet.
FACULTATIEF UUR WISKUNDE IN DERDE GRAAD
De leerlingen van deze richting die meer wiskunde denken nodig te hebben voor hun verdere studies (wetenschappelijke en economische richtingen, geneeskunde enz.) of die nood hebben aan een extra uitdaging, kunnen intekenen op een extra uur wiskunde. Daarin krijgen ze extra leerstof. Het vak wordt apart gequoteerd. Het uur dient niet om te remediëren of leerstof te herhalen. Het facultatief uur is dus niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het vak wiskunde. Een leerling die inschrijft voor het extra uur volgt dat gedurende minstens een semester. Na een eerste kennismakingsles, kan er nog uitgeschreven worden.
SPAANS ALS MODERNE VREEMDE TAAL (1 u per week)
In deze richting is Spaans opgenomen in het pakket Moderne Vreemde Talen. Die programmatie verrijkt de talenkennis van de leerlingen en ondersteunt hun interesse voor talen. Het Spaans is de derde meest gesproken taal in de wereld. Meer dan vierhonderd miljoen mensen hebben het als hun moedertaal. Spaans is tevens de tweede gesproken taal van de Verenigde Staten van Amerika. Een basiskennis van het Spaans biedt dus tal van mogelijkheden.

Voor wie is deze richting?

Als je in de tweede graad een A-attest behaalde in de richting Grieks-Latijn of Latijn, dan kan je in de derde graad voor Latijn-moderne talen kiezen.

Wat na deze opleiding?

Deze richting vormt een degelijke voorbereiding voor de verdere studie van klassieke of andere talen. Maar daarnaast zijn er nog vele andere mogelijkheden bijvoorbeeld in de brede sector van de humane wetenschappen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Duits AV 3 3
Engels AV 3 3
Frans AV 4 4
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Spaans AV 1 1
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken