Wat leer je in deze richting?

Voor Latijn ga je authentieke geschriften lezen en interpreteren, geconcentreerd rond 5 thema’s: lyriek, recht, filosofie, historiografie en retorica. Het zijn gevarieerde onderwerpen die zoveel mogelijk geactualiseerd worden. Zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud, behoren tot deze talenstudie.
Bij wiskunde leer je grondig en exact te werken, leer je omgaan met abstracte begrippen en moet je grote hoeveelheden leerstof leren verwerken.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde in de studierichting Latijn met 5 uur wiskunde, kan je in de derde graad voor deze richting kiezen. Een speciale aanleg en interesse voor wiskunde is dan el echt nodig.

Wat na deze opleiding?

Je bent goed voorbereid voor studies als bio-ingenieur of masteropleidingen in de wiskunde of wetenschappen, handelsingenieur of geneeskunde … maar ook andere studierichtingen, ook in de sector van de humane wetenschappen blijven zeker mogelijk gezien de brede ASO-vorming.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 8 8
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken