Wat leer je in deze richting?

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je naast algemene vorming hoe je machines/installaties kan onderhouden, onderdelen herstellen of vervaardigen.  De focus ligt op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele praktijkuren en tijdens de stages.
Tijdens de praktijk oefen je onderhoudstechnieken in. Je leert energiekringen installeren (elektriciteit – pneumatica – hydraulica), mechanische constructieonderdelen (de)monteren en afstellen. Je leert ook machines bedienen in functie van onderhoudswerkzaamheden, via computer informatie opzoeken, werken met eenvoudige rekenbladen voor kostprijsberekening en onderhoudsprogramma’s gebruiken. De stage zorgt voor nuttige ervaring op de werkvloer.

Voor wie is deze richting?

De leerlingen komen meestal uit de 2de graad Basismechanica (BSO) of de 2de graad Mechanische Technieken (TSO).

Wat na deze opleiding?

Je behaalt na het zesde jaar het getuigschrift van de derde graad. Na de derde graad kan je een zevende specialisatiejaar (vb Industrieel Onderhoud) volgen om een diploma hoger secundair onderwijs te bekomen of kan je aan het werk als (hulp) onderhoudstechnicus.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Project Algemene Vakken AV 4 4
Frans AV 1 1
Wiskunde AV 1 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Praktijk Onderhoudstechnieken PV 16 16
Realisaties Onderhoudstechnieken TV 8 7
TOTAAL   34 34

1 week stage in het 5e jaar
5 weken stage in het 6e jaar

Vergelijk vakken