Wat leer je in deze richting?

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. Je leert schetsen maken, plannen lezen, 3D tekenen op computer, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de vormgevingstechniek, machines instellen en bedienen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de maakindustrie (3D-printing, lasersnijden) en onderhoudstechnieken.
In de praktijklessen maak je gebruik van verspaningstechnieken en leer je programmeren en werken met computers en numeriek gestuurde machines (CNC).
Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktische vorming.

Voor wie is deze richting?

De logische vooropleiding is de tweede graad Mechanische Technieken. Je kan ook instromen als je geslaagd bent in de tweede graad Elektriciteit-Elektronica, Elektrotechnieken, Elektromechanica of Industriële Wetenschappen. Afhankelijk van de studierichting die je in de tweede graad gevolgd hebt, zal je moeten bijwerken voor sommige vakken. Instromen uit een andere TSO-richting of uit een ASO-richting is mogelijk, als je extra inspanningen wil leveren voor de praktijkvakken.

Wat na deze opleiding?

Je kan in het beroepsleven terecht als operator van CNC-gestuurde machines en werkvoorbereider. Op de arbeidsmarkt ziet men een bekwaam vakman graag komen! Na deze opleiding kan je ook een Se-n-Se-opleiding volgen zoals Industriële Onderhoudstechnieken. Sommige oud-leerlingen volgden met succes een professionele bacheloropleiding. (bv. Mechanische Ontwerp- en Productietechnologie…).

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Frans AV 2 2
Engels AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Aardrijkskunde AV 1 1
Wiskunde AV 3 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Ondernemend project TV - 2
Elektriciteit TV 2 -
Mechanica TV 2 2
Vormgeving TV 2 -
Automatisatie TV 1 2
Kunststoffen TV 1 1
Technisch Tekenen TV 3 3
Praktijk Mechanica PV 8 7
Werkvoorbereiding TV - 3
TOTAAL   34 34

1 week stage in het 5e jaar
4 weken stage in het 6e jaar

Vergelijk vakken