Wat leer je in deze richting?

In de 2de graad wordt de basis gegeven van elektriciteit, mechanica en elektronica zodat men na het vierde jaar een zeer bewuste keuze kan maken voor of Elektromechanica of Elektronica/ICT.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.
Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

Je hebt de eerste graad in de A-stroom met succes beëindigd. Je scoort goed voor wiskunde en kiest voor een theoretisch-technische vorming.

Wat na deze opleiding?

  • De 3de graad TSO studierichting Elektromechanica of Elektronica/ICT. Deze studierichtingen vormen een voorbereiding op de industrie enerzijds en op hoger onderwijs anderzijds.
  • De 3de graad TSO studierichting Autotechnieken, Mechanische Vormgevingstechnieken, Orthopedietechnieken of Elektrische Installatietechnieken. Deze studierichtingen, met meer praktijk en technische vakken en dus minder algemene vakken, zijn aanbevolen voor leerlingen die theoretisch zwakker zijn. Sommige leerlingen kunnen nog doorstromen naar een bacheloropleiding in hoger onderwijs.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Nederlands AV 4
Frans AV 2
Engels AV 2
Geschiedenis AV 1
Wiskunde AV 5
Lichamelijke opvoeding AV 2
Toegepaste chemie TV 1
Toegepaste Fysica TV 1
Mechanica TV 2
Aardrijkskunde AV 1
Elektronica TV 2
Engineering TV 6
Elektriciteit TV 3
TOTAAL   34
Vergelijk vakken