Wat leer je in deze richting?

Talenkennis is en blijft enorm belangrijk. Zowel voor je verdere studie als in je beroepsleven zijn Frans, Engels en Duits onmisbaar. In deze studierichting word je aangezet om vreemde talen te leren en kennis te maken met andere culturen. De basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren) worden grondig geoefend en je leert creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica. Je leert dus vlot te communiceren met een inwoner van Parijs, Londen of Berlijn, maar dit vraagt natuurlijk de nodige interesse en inzet.
Bij wetenschappen leer je een wetenschappelijke werk- en denkmethode, ga je experimentele vaardigheden ontwikkelen en los je berekeningen en denkvragen op. ICT-toepassingen en simulaties via ICT bieden ondersteuning.
SPAANS ALS MODERNE VREEMDE TAAL (1 u per week)
In deze richting is Spaans opgenomen in het pakket Moderne Vreemde Talen. Die programmatie verrijkt de talenkennis van de leerlingen en ondersteunt hun interesse voor talen. Het Spaans is de derde meest gesproken taal in de wereld. Meer dan vierhonderd miljoen mensen hebben het als hun moedertaal. Spaans is tevens de tweede gesproken taal van de Verenigde Staten van Amerika. Een basiskennis van het Spaans biedt dus tal van mogelijkheden.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad ASO een A-attest behaalde, of een B-attest waarbij deze studierichting niet werd uitgesloten, kan je voor deze richting kiezen. Je moet dan wel goed scoren en interesse hebben voor wetenschappen. Daarnaast moet je toch wel een zeker talent hebben voor talen en de zin om vreemde talen te leren als een ideaal communicatiemiddel.

Wat na deze opleiding?

Verder studeren in een talenrichting of in een wetenschappelijke richting waarin geen echt zware wiskunde aan bod komt, is een logisch vervolg. Maar zoals voor alle ASO-richtingen, liggen nog vele andere mogelijkheden open.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 2 1
Biologie AV 1 2
Chemie AV 2 2
Duits AV 3 3
Engels AV 3 3
Frans AV 4 4
Fysica AV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Spaans AV 1 1
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken