Wat leer je in deze richting?

Je leert denken en handelen op basis van sociale en ethische waarden. Je verwerft vaardigheden en attitudes om te functioneren in een gediversifieerde samenleving. Naast Nederlands, Frans en Engels leer je nog een vierde taal, namelijk Duits. In de taallessen wordt er specifiek aandacht besteed aan lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden. Je leert informatie af te leiden uit mondelinge en schriftelijke communicatie. Je leert opgedane indrukken, ervaringen, persoonlijke gevoelens en meningen te verwoorden en deel te nemen aan een gesprek.
Dubbel boekhouden en registraties doe je in een didactisch boekhoudpakket. Je voert administratieve taken uit die voorkomen in een bedrijf. Je leert informaticatoepassingen gebruiken. Via projecten en ervaringsgericht onderwijs krijg je extra kansen om vaardigheden en attitudes in te oefenen.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad Handel kan je je inschrijven in deze richting. Behaalde je een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten of een A-attest in een andere richting, dan bevelen we je een intakegesprek aan.
Leerlingen uit de eerste graad ASO vinden zeker aansluiting in de tweede graad Ondernemen en communicatie. Het is belangrijk dat je aanleg en interesse hebt voor zowel talen als voor een bedrijfsgerichte vorming. Ook informatica kan je bij secretariaatswerk niet wegdenken.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de tweede graad kan je doorstromen naar de derde graad Office management en communicatie. Mits goede resultaten voor wiskunde kan je ook naar IT en netwerken. Wat je mogelijkheden zijn in het hoger onderwijs vind je terug bij de voorstelling van de studierichtingen in de derde graad.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Duits AV 2 2
Engels AV 5 5
Frans AV 5 5
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 3 3
Toegepaste Informatica TV 4 4
Natuurwetenschappen AV 2 2
Bedrijfseconomie TV 3 3
   
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken