Wat leer je in deze richting?

In de studierichting Orthopedietechnieken leer je bandages, orthesen (corrigerende en ondersteunende maatregelen) en prothesen (vervangende hulpmiddelen) construeren om mensen met een beperking optimaal te ondersteunen.  Je leert het gamma materialen, gebruikt in de orthopedie, correct bewerken en verwerken.
Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktische vorming.

Voor wie is deze richting?

Je kan  instromen als je geslaagd bent in de tweede graad TSO en ASO.

Wat na deze opleiding?

Je kan op de arbeidsmarkt aan de slag als orthopedisch technieker. Je hebt ook de mogelijkheid een professionele bacheloropleiding (bv. Orthopedietechnieken, Verpleegkunde, …) aan te vatten.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Frans AV 2 2
Engels AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Aardrijkskunde AV 1 1
Wiskunde AV 3 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Praktijk Orthopedietechnieken PV 6 6
Toegepaste biologie - anatomie TV 3 1
Toegepaste biologie - bewegingsleer TV - 1
Toegepaste biologie - fysiologie TV - 1
Toegepaste biologie - ziekteleer TV 2 2
Technologie TV 8 7
Ondernemend project TV - 2
TOTAAL   34 34

1 week stage in het 5e jaar
4 weken stage in het 6e jaar

Vergelijk vakken