Wat leer je in deze richting?

Binnen de richting Plant-, dier en milieu-technieken zal je in de module dier op een respectvolle en verantwoorde manier leren omgaan met allerhande diersoorten. De dieren verzorgen, hun huisvesting in orde brengen, exterieurkenmerken van de dieren beoordelen met als doel de dieren te veredelen om het opfokresultaat te verbeteren en een doelmatige gezondheidscontrole uitoefenen. Daarnaast krijg je ook de modules plant en milieu en een flink pakket natuurwetenschappen zodat er een stevige basis gelegd wordt voor de derde graad.
In verschillende projecten leer je de landbouwsector beter kennen. Zo krijg je het project trekkertechniek, waar je klaargestoomd wordt voor het behalen van het begeerde G-rijbewijs, het project rundveehouderij leert je de basisknepen van de veehouderij. In het project ruwvoedergewassen, leer je alles over de teelt van maïs en grasland. Bij het item milieu wordt de relatie tussen landbouw en milieu onder de loep genomen.

Voor wie is deze richting?

Ben je op zoek naar een richting waarin je in aanraking komt met dieren, planten en de omgeving waarin ze leven? Heb jij een brede interesse in de landbouwsector en wil je deze interesse ook wetenschappelijk onderbouwen, dan is de richting Plant-, dier- en milieutechnieken optie landbouw iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

Bij ons op school kan je na de richting Plant-, dier- en milieutechnieken verder kiezen voor een opleiding Dier-en landbouwtechnische wetenschappen, optie landbouw of optie dierenzorg.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Engels AV 2
Frans AV 2
Geschiedenis AV 1
Informatica AV 1
Nederlands AV 4
Wiskunde AV 3
Diertechnieken TV 4
Milieutechnieken TV 2
Planttechnieken TV -
Toegepaste biologie TV 2
Toegepaste chemie TV 2
Toegepaste Fysica TV 2
Praktijk DIT (dier & techniek) PV 2
Praktijk PLT (plant & techniek) PV 2
TOTAAL   34

In de derde graad kan je verder studeren in Dier-en landbouwtechnische wetenschappen, optie landbouw of optie dierenzorg.

Vergelijk vakken