Wat leer je in deze richting?

Veiligheid, hygiëne, ergonomie, milieubewustzijn,klantvriendelijkheid en een basisinzicht in bedrijfsvoering zijn belangrijke, aanvullende vormingsdoelen. Naast de noodzakelijke aandacht voor samenwerking
tussen keuken en restaurant besteedt de opleiding ook aandacht aan de technologische vernieuwingen: nieuwe technieken en apparatuur, de evolutie o.m. in de hygiënewetgeving,nieuwe opvattingen over eetcultuur enz. Stages in hotels, congres-en seminariecentra,keukens en restaurants geven een meerwaarde aan je opleiding in de derde graad.

Voor wie is deze richting?

Je kan in deze studierichting terecht indien je met succes de tweede graad
hebt beëindigd met een A-attest vanuit de tweede graad Restaurant-keuken
BSO. De praktische kennis en vaardigheden opgedaan in de tweede
graad zijn wel nodig en worden uitgediept en verfijnd. Elementen als
snelheid,volume, beheersingniveau, zelfstandigheid worden belangrijker.

Wat na deze opleiding?

Als afgestudeerde kan je tewerkgesteld worden als kok of kelner in diverse klein- en grootschalige restaurants, eetcafés, hotels, congres-en seminariecentra en maaltijd-distributiebedrijven.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
PAV AV 4 4
Stage PV 4 4
Restaurant-Keuken PV/TV 18 16
Ondernemend project TV - 2
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken