Wat leer je in deze richting?

Je krijgt een polyvalente praktisch gerichte vorming en je leert diverse deelfuncties in de horecasector kennen. Je aangeleerde praktische kennis, vaardigheden en attitudes zullen toepasbaar zijn in keukens en restaurants van verschillende bedrijfstypes. Je leert werkzaamheden in de keuken plannen, voorbereiden en uitvoeren. Tot je kerntaken in het restaurant behoren het begeleiden, het informeren en adviseren van gasten en het verantwoord uitvoeren van de restaurantwerkzaamheden. Je zal opgeleid worden om, onder leiding van een verantwoordelijke, taken en opdrachten uit te voeren.

Voor wie is deze richting?

Het is een pluspunt als je instapt vanuit het beroepsvoorbereidend jaar Hotel-Bakkerij-Slagerij van de eerste graad, waar je een eerste kennismaking met de voedingssector hebt gekregen. De instap in het eerste leerjaar van de tweede graad blijft echter voor iedereen open als je interesse hebt voor de horecasector. Het begrip gastvrijheid wordt hier gekoesterd. Het contact met klanten of gasten veronderstelt een degelijke taalvaardigheid en ruime communicatieve en sociale vaardigheden. Aspecten van onthaal en public relations maken een onafscheidelijk deel uit van een degelijke vakkennis en een efficiënte ondernemingszin. Indien je later instapt, moet je wel bereid zijn om onder begeleiding fundamentele achterstanden weg te werken.

Wat na deze opleiding?

Indien je met succes het tweede jaar van de derde graad beëindigt kan je specialiseren in het derde leerjaar van de derde graad in het studiegebied Voeding. Je kan kiezen voor Banketaannemer-traiteur of Banketbakkerij-chocoladebewerking en zo het diploma van het secundair onderwijs behalen, alsook mogelijk het atttest Bedrijfsbeheer.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Frans AV 2
Engels AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
PAV AV 6
Restaurant-Keuken PV/TV 20
TOTAAL   34
Vergelijk vakken