Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen:

  • via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken,
  • een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan,
  • een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn,
  • een mondelinge presentatie voor een groep geven.

Via integrale opdrachten ga je deze competenties ontwikkelen. De inhoudelijke invulling van deze opdrachten komt vanuit de componenten natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding. Expressie in al haar vormen maakt onlosmakelijk deel uit van de integrale opdrachten. In deze studierichting word je aangezet tot zelf exploreren, zoeken en vinden, denken en doen…

Voor wie is deze richting?

TWEEDE GRAAD
Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad Sociale en technische vorming kan je je inschrijven in deze richting. Behaalde je een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten of een A-attest in een andere richting, dan bevelen we je een intakegesprek aan.
Leerlingen uit de eerste graad ASO vinden zeker aansluiting in de tweede graad Sociale en technische wetenschappen. Ben je sociaal ingesteld en heb je ook interesse voor natuurwetenschappen -vooral toegespitst op milieu en voeding- dan is deze studierichting echt iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de tweede graad Sociale en technische wetenschappen kan je doorstromen naar de derde graad Sociale en technische wetenschappen of naar de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg.
Na je opleiding in Sociale en technische wetenschappen ga je verder studeren en zijn verschillende richtingen in het pedagogisch hoger onderwijs of een opleiding op het terrein van de gezondheidszorg of het sociaal werk mogelijk. Ook wetenschappelijke richtingen in verband met voeding en milieu blijven open.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 3 3
Engels AV 2 2
Informatica AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 4 4
Sociale wetenschappen TV 4 4
Integrale opdrachten TV 6 6
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken