Wat leer je in deze richting?

Met 9 uur wetenschappen en 6 uur wiskunde is dit een studierichting die een sterke motivatie vraagt en een dagelijks bezig zijn met wetenschappen en wiskunde. Bij wiskunde leer je grondig studeren en grotere hoeveelheden leerstof verwerken.
Bij wetenschappen ga je een wetenschappelijke werk- en denkmethode eigen maken en experimentele vaardigheden ontwikkelen. Een extra uur chemie biedt hiertoe bijkomende mogelijkheden. Kritische analyse van gegevens en feitenmateriaal met ICT-toepassingen horen er ook bij.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.
Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

Een leerling die in het tweede jaar van de tweede graad ASO een richting met 5 uur wiskunde volgde en er een A-attest behaalde, of een B-attest waarbij de richting wetenschappen – wiskunde niet werd uitgesloten en die bovendien goede resultaten behaalde voor wiskunde en wetenschappen, is een geschikte kandidaat. Aanleg en interesse voor deze vakken zijn zeker nodig.

Wat na deze opleiding?

Deze richting biedt voldoende bagage voor alle wetenschappelijk richtingen zoals bio-ingenieur, handelsingenieur, architectuur, geneeskunde … Ook andere studierichtingen (talen, geschiedenis, rechten … ) blijven voor je open, omdat deze richting een brede vorming aanbiedt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 2 1
Biologie AV 2 2
Chemie AV 3 3
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Fysica AV 2 3
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Socio-economische Initiatie AV 1 1
Wiskunde AV 6 6
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken