Aankoopdienst

De aankoopdienst van KOGEKA wil door een efficiënte samenwerking met de verschillende diensten de totaalkost voor het organiseren van onderwijs en de schoolrekening voor de leerlingen verminderen.

Om deze doelstelling te realiseren willen we de nadruk leggen op:

  • groeperen van aankopen van investeringsgoederen voor de verschillende scholen;
  • afsluiten van raamcontracten;
  • aantal leveranciers beperken voor gebruiks- en verbruiksgoederen;
  • uniformisering van verbruiksgoederen op verschillende scholen;
  • constant op zoek gaan naar en onderhandelen over de beste prijs/kwaliteit.

De aankopen verlopen volgens een afgesproken aankoopprocedure, waarbij de betrokkenheid van de preventie- en milieudienst zeer belangrijk is.

De aankoopdienst zorgt voor het opvolgen, managen en organiseren van de aankoopactiviteiten om de gevraagde materialen en/of diensten te voorzien aan de meest economische oplossing. Zij zorgt voor de continuïteit van de bevoorrading.

KOGEKA vzw is onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten. De centrale aankoopdienst zorgt ervoor dat de wetgeving in het aankoopproces steeds wordt gerespecteerd en volgt wijzigingen in de wetten permanent op.

De aankoopdienst wordt aangestuurd door centrale aankoper Tinne Sannen en bijgestaan door administratief medewerkers Engelen Lies en Jolien Daems.