KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Centraal bestuur

KOGEKA is een regionaal verankerde scholengroep: ze is enkel actief in de regio Geel-Kasterlee en omgeving. Het schoolbestuur (de vzw KOGEKA) heeft slechts één doel: christelijk geïnspireerd onderwijs van hoge kwaliteit realiseren in deze regio.

KOGEKA

Technische Schoolstraat 52 2440 Geel,

V-blok: 4de verdieping
Tel. 014 57 85 64

eb.ak1718217842egok@1718217842akego1718217842k1718217842

Schoolbestuur

  • De leden van het schoolbestuur bundelen hun krachten om dit maatschappelijk engagement waar te maken, over alle scholen van KOGEKA heen. Door de steeds grotere verantwoordelijkheid geeft het schoolbestuur de dagelijkse leiding in handen van de algemeen en de coördinerend directeur.
    Die worden daarin bijgestaan door gespecialiseerde algemene diensten.

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het beleid van de scholengroep. De bestuurders reiken inspiratie aan en waken erover dat er voldoende draagkracht is om de scholengroep duurzaam uit te bouwen. Het schoolbestuur zorgt voor een goed evenwicht tussen onderwijsdeskundigen en mensen uit andere sociaaleconomische milieus in de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur. De leden doen inspanningen om tot een hogere graad van professionalisering te komen. 

Het schoolbestuur schenkt vertrouwen aan het directieteam zodanig dat directies hun taak met het nodige enthousiasme kunnen uitvoeren.  De bevoegdheden van het schoolbestuur en van het directieteam liggen op een verschillend niveau: eindverantwoordelijkheid versus dagelijks beleid. Daarom is een nauwe samenwerking tussen raad van bestuur en directie belangrijk. We zorgen voor een goede wisselwerking.  Het schoolbestuur heeft een controlerende functie, hakt knopen door waar het nodig is en bewaakt de langetermijnkoers van KOGEKA.

Het directieteam overlegt zeer regelmatig over allerlei aspecten van het schoolbeleid die al onze scholen aanbelangen. Daardoor kunnen zij elkaar versterken waar mogelijk en hun eigenheid bewaren waar wenselijk.  

Het schoolbestuur zorgt voor een voldoende verbondenheid met de KOGEKASTICHTING, die eigenaar is van de schooldomeinen.

Leden van het schoolbestuur

  • voorzitter: Wim Van Laer
  • Ondervoorzitter: Karl Van Driessche
  • secretaris: Hilde Van de Vliet
  • afgevaardigd bestuurder: Hilde Van de Vliet
  • bestuurders: Ria Heylen, Agnes Dilliën, Ivo Fransen, Dimp Peeters, Danny Van der Veken, Louis Van Loon, Koen Vanhoof, Tom Verbist, Wim Van Laer, Wim Dewindt, Jan Van Reusel.

    Voor wie meer wil weten: afgevaardigd bestuurder is algemeen directeur Hilde Van de Vliet.