Externe diensten

Elke leerling van KOGEKA moet de beste versie van zichzelf kunnen worden, ook al vraagt dit van de school, de ouders en de leerling zelf een meer dan gemiddelde inspanning. Wij willen als scholengroep ons best doen om maximale kansen te bieden aan de persoonsontwikkeling en aan het leerproces van elke leerling. De school heeft immers als missie om kinderen en jongeren te vormen en op te voeden tot kritische, weerbare en geëngageerde mensen die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de maatschappij van vandaag en morgen. Uiteraard kunnen we deze zorg niet alleen op ons nemen en hebben we enkele externe partijen die ons hierin begeleiden. 

Elke leerling de beste kansen geven voor de toekomst

Dat is waar het CLB voor staat.

Leersteuncentrum Kempen

We willen scholen ondersteunen bij de groei naar inclusief onderwijs.
Onze ondersteuning is er voor leerlingen en leerkrachten en schoolteams.

www.lsc-kempen.be

ARKTOS  

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een handicap voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. 

www.arktos.be/ 

Het JAC is er voor jongeren.

Je kan er terecht voor informatie, advies of voor een rustig gesprek.
www.caw.be/locaties/jac-geel/

Dienst kindzorg en onderwijsregie – Stad Geel

www.geel.be/dienst-kindzorg-en-onderwijsregie