KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

kogeka geeft kansen

Sinds 1999 stelt KOGEKA zich tot doel om een divers, transparant en evenwichtig studieaanbod te realiseren in de regio Geel-Kasterlee en omgeving vanuit een christelijk mensbeeld, als katholieke dialoogschool.

De scholengroep wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden om alle kinderen en jongeren te helpen volgens hun eigen mogelijkheden en interesses maximale leerwinst te boeken. Ze besteedt daarbij veel aandacht aan de zorg voor elke individuele leerling. Zo willen we meewerken aan zijn of haar talenten- en persoonlijkheidsontwikkeling.

Ons pedagogisch concept LED-leren is daarbij onze leidraad: we willen levensecht en eigentijds leren stimuleren en kiezen voor een duurzame aanpak. De school is een schakel naar het echte leven en brengt kinderen en jongeren kennis, vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw bij.

Goede voorbeelden daarvan zijn onze visie op geïntegreerd STEM-onderwijs (iSTEM) en computergebruik op school (laptopproject) en de talloze projecten die onze scholen jaarlijks uitvoeren in binnen- en buitenland.

Onze pijlers

kogeka, dat is een tweede thuis!

Elke school heeft als ‘tweede thuis’ voor de leerling zijn eigen uitnodigende en stimulerende identiteit, studie-aanbod, geborgenheid en cultuur, maar door een nauwe samenwerking tussen onze scholen versterken zij elkaar. Door deze gezamenlijke aanpak verlaagt enerzijds de drempel voor leerlingen om over te stappen van de ene school naar de andere en komt onze brede waaier aan studierichtingen echt binnen handbereik. Anderzijds kan elke school zich richten op zijn specifieke doelpubliek. Dat komt de kwaliteit van onze opleidingen ten goede.

Door de sterke uitbouw van een regionaal verankerd centraal bestuur en gespecialiseerde algemene diensten kunnen onze scholen zich bovendien concentreren op hun kerntaak: onderwijzen. 

Dat doen ze dan ook met hart en ziel!