Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL die focust op algemene vorming
en verder studeren

Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM IN GEEL

In de aandacht ...

Open dag
zondag 23 april 2023

van 13.00 tot 16.00 uur

Infoavond studiekeuze 4des
16 mei 2023 om 19.30 uur

Neem deel aan onze open dag op 25 april 2021:

Sint Dimpna Geel · College (SDGC) dat is leren voor het leven

Sint Dimpna Geel · College  is de humaniora van KOGEKA in Geel.  Vanaf de tweede graad  kun je er zowel klassieke als moderne richtingen volgen. Naast een moderne aanpak met de nieuwste leermiddelen wenst de school verder te werken in de traditie van haar voorgangers, het Sint-Dimpnalyceum en het Sint-Aloysiuscollege. Het ‘Sint Dimpnacollege’ biedt een adequate voorbereiding op het hoger onderwijs en mikt op de vorming van de ganse persoonlijkheid.  Naast gewone lessen organiseert de school tal van projecten. Zij is bijvoorbeeld trendsetter voor de Vlaamse Europese uitwisselingen.  Meer informatie over onze werking vind je op deze website en onze  facebookpagina’s.

Nieuws vanuit onze school

Sint Dimpna Geel · College

Klik erop!

Vorige week kwamen de partners van Klik erop! langs op onze school. Onze leerlingen werden

Sint Dimpna Geel · College

Olympiades 2de ronde

Jongeren houden wel eens van een uitdaging waar ze hun kennis en hun kunnen meten

Evenementenkalender

Geen evenementen gevonden!

Pedagogisch project

Missie

Het Sint-Dimpnacollege wil als humaniora van de 2de en 3de graad de leerlingen stimuleren om:

  • Hun talenten maximaal en op een creatieve manier te ontplooien
  • Essentiële competenties en vaardigheden te verwerven
  • Een stevige persoonlijkheid uit te bouwen
  • Deel te nemen en bij te dragen aan het maatschappelijk leven

Daarnaast willen wij onze leerlingen de kans geven zoveel mogelijk kansen te grijpen bij :

  • Het levenslang leren
  • Het werken
  • Het leven

De leerplandoelstellingen van het KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en de eindtermen van het Vlaamse secundaire onderwijs vormen een belangrijke basis voor onze missie.

Lestijden

LESUUR 1
08.25 u.
09.15 u.

LESUUR 2
09.15 u.
10.05 u.

LESUUR 3
10.20 u.
11.10 u.

LESUUR 4
11.10 u.
12.00 u.

Middag
12.00 u.
13.00 u.

LESUUR 5
13.00 u.
13.50 u.

LESUUR 6
13.50 u.
14.40 u.

LESUUR 7
14.55 u.
15.45 u.

LESUUR 8
15.45 u.
16.35 u.

De lestijden wijken momenteel af o.w.v. corona, klik hier voor meer info.

Directie

GORG0n
Dhr. GORIK GORIS

DIRECTEUR

DHOV0n
Mevr. VEERLE DE HOUWER

ADJUNCT-DIRECTEUR

logo_sdc