Bouwplaatsmachinist – Duaal

In een duaal schooltraject leer je zowel in de school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring zijn op mekaar afgestemd en je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus […]

Bouwwetenschappen (bouw-en houtkunde)

Het interessegebied situeert zich in alles wat met bouw- en houtconstructies te maken heeft. Je leert hierbij vanuit een probleemstelling of onderzoeksvraag probleemoplossend denken, één of meerdere oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren. De technische realisaties worden niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid uitgevoerd of bestudeerd. Je leert plannen en organiseren. Je leert aan […]

Houttechnieken

Je leert een aantal basisvaardigheden en technieken op het vlak van houtbewerking beheersen en je eigen werk planmatig aanpakken en beoordelen. Je leert geschikte materialen, gepaste constructiemethode, juiste machines en gereedschappen gebruiken bij het vervaardigen van een werkstuk bv. ramen, deuren…Ontwerpen en leren tekenen, voorafgaand aan de praktische uitvoeringen, staan centraal. Het ruimtelijk voorstellingsvermogen is […]

Schilderwerk en decoratie

Verder bouwend op de competenties uit de tweede graad worden de aangeleerde technieken uitgediept en komen nieuwe facetten aan bod zoals behangen,  wand- en vloerbekleding plaatsen, pistoolspuiten.  De lessen technisch tekenen, technologie en stijlleer zijn verweven met de praktijk. De levensechte ervaringen op de werkvloer en bij stages, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke […]

Ruwbouw

Verdergaand op de competenties uit de tweede graad leer je volwaardige ruwbouwprojecten ontleden en oordeelkundig realiseren. Je leert fragmenten voorbereiden en maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de bouwconstructies zijn opgebouwd. De levensechte ervaringen op de werkvloer en bij stages, sluiten aan bij […]

Houtbewerking

Je leert vaardigheden en technieken beheersen op het brede vlak van hout bewerken via een projectmatige aanpak, en je eigen werk planmatig aanpakken en evalueren. Het vak van polyvalent geschoold vakman in de houtverwerkende nijverheid is het hoofdthema. Houtbewerking is een specifieke beroepsgerichte studierichting in het BSO. Het pakket algemene vakken is beperkt. Het hoofdaccent […]

Bouwplaatsmachinist

Je leert met behulp van bouwmachines (hydraulische graafmachines, wielladers, graaf-laad combinaties, dumpers, bulldozers, enz) afbraakwerken en grondwerken uitvoeren. Je leert de nodige vaardigheden voor grondverplaatsingen, funderingen, nivelleringswerken, drainages, rioleringswerken, het trekken van taluds, plaatsen van greppels, boordstenen en klinkerverhardingen. In de praktijkvakken komt via ervaringsgericht en levensecht werken heel wat technische vorming aan bod. Ook het elementair […]