Orthopedietechnieken

In de studierichting Orthopedietechnieken leer je bandages, orthesen (corrigerende en ondersteunende maatregelen) en prothesen (vervangende hulpmiddelen) construeren om mensen met een beperking optimaal te ondersteunen.  Je leert het gamma materialen, gebruikt in de orthopedie, correct bewerken en verwerken. Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktische vorming.

Orthopedische Instrumenten

De opleiding leert je  verschillende technieken om hulpmiddelen en instrumenten te ontwikkelen en te fabriceren, gaande van ortheses, protheses, bandages tot orthopedisch schoeisel. Je leert ook de nodige paramedische achtergronden die noodzakelijk zijn voor een vlotte en duidelijke communicatie binnen het vakgebied orthopedie. Je wordt gevormd om in een team van hulpverleners te functioneren als […]