Marketing en ondernemen (Handel)

De richting Marketing en ondernemen vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Bedrijfsgerichte vorming Het vak bedrijfseconomie bestaat uit: een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau; een administratief gedeelte met de afhandeling […]

Humane Wetenschappen – SMIK

De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de mens en zijn relaties […]

Bouwplaatsmachinist – Duaal

In een duaal schooltraject leer je zowel in de school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring zijn op mekaar afgestemd en je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus […]

Lassen-constructie

Lassen-Constructie leidt op tot een volleerd lasser-samensteller.  Naast algemene vorming staan ondermeer verschillende lastechnieken, snijbranden, het bedienen van plaatbewerkingsmachines, materialenleer en werkmethodes op het programma.  Je leert constructies samenstellen, hechten en lassen aan de hand van technische tekeningen.

Elektrische Installaties

In deze praktijkgerichte opleiding leer je naast algemene vorming nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren. Tijdens praktijk leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen, motoren, elektrische verwarming, domotica en kleine herstellingen uitvoeren. Je leert over allerhande elektrische […]

Auto

Je leert aandacht te hebben voor attitudes en vaardigheden met als doel het periodiek onderhouden van wagens, het herstellen en/of vervangen van defecte onderdelen en de klanten op een correcte manier ontvangen en verder helpen. Het pakket algemene vakken is beperkt. Het hoofdaccent ligt bij de praktische vakken. In die praktijkvakken komen via ervaringsgericht en […]

Office & logistical assistant (Kantoor) – SMG

OFFICE In de basismodule Office leer je in de kantoorklas en het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op een praktijkgerichte wijze: je voert zelfstandig ondersteunende secretariële taken uit b.v. zoals het onthaal. Je houdt een elektronische agenda bij, je biedt ondersteuning voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen; je leert […]

Humane wetenschappen – SMIK

TWEEDE EN DERDE GRAAD De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de […]

Sociale en technische wetenschappen – SMIK

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen: via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan, een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn, een mondelinge presentatie voor een groep geven. Via integrale opdrachten […]

IT en netwerken (Informaticabeheer)

Je leert, zowel software- als hardwarematig, computersystemen en -netwerken installeren, beheren en onderhouden. Je wordt opgeleid om informaticaproblemen te analyseren en hiervoor dan efficiënte oplossingen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.  Je biedt ondersteuning aan eindgebruikers bij het gebruik en het beheer van softwarepakketten. In het bedrijfseconomisch gedeelte word je aangesproken op jouw ondernemingsvaardigheden. Je hebt […]