Marketing en ondernemen (Handel)

De richting Marketing en ondernemen vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Bedrijfsgerichte vorming Het vak bedrijfseconomie bestaat uit: een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau; een administratief gedeelte met de afhandeling […]

Office & logistical assistant (Kantoor) – SMG

OFFICE In de basismodule Office leer je in de kantoorklas en het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op een praktijkgerichte wijze: je voert zelfstandig ondersteunende secretariële taken uit b.v. zoals het onthaal. Je houdt een elektronische agenda bij, je biedt ondersteuning voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen; je leert […]

Humane wetenschappen – SMIK

TWEEDE EN DERDE GRAAD De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de […]

IT en netwerken (Informaticabeheer)

Je leert, zowel software- als hardwarematig, computersystemen en -netwerken installeren, beheren en onderhouden. Je wordt opgeleid om informaticaproblemen te analyseren en hiervoor dan efficiënte oplossingen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.  Je biedt ondersteuning aan eindgebruikers bij het gebruik en het beheer van softwarepakketten. In het bedrijfseconomisch gedeelte word je aangesproken op jouw ondernemingsvaardigheden. Je hebt […]

Office & Logistical Assistant (Kantoor) – SMIK

OFFICE In de basismodule Office leer je in de kantoorklas en het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op een praktijkgerichte wijze: je voert zelfstandig ondersteunende secretariële taken uit, zoals het onthaal, je houdt een elektronische agenda bij, je biedt ondersteuning voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen; je leert documenten […]

Retail en visual merchandising (Verkoop)

In deze studierichting leer je enerzijds alle taken van een retailmedewerker zelfstandig uitvoeren, anderzijds leer je zelfstandig de presentatie in een winkel of in de etalage uitvoeren. We gaan daarbij praktijkgericht te werk: vanaf het eerste leerjaar van de derde graad zijn er stages gepland waarbij je de kennis en de vaardigheden die je op […]

Begeleiding doelgroepen (Jeugd- en gehandicaptenzorg)

Begeleiding doelgroepen (BD), voorheen Jeugd- en gehandicaptenzorg, richt zich op de studie van personen met een beperking enerzijds en kinderen en jongeren anderzijds. Je maakt kennis met de belangrijkste ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen. Om deze bijzondere doelgroepen te kunnen begeleiden, moet je immers zicht hebben op de mogelijke oorzaken van en beïnvloedende factoren bij gedrag. Ook […]

Office management en communicatie (Secretariaat-talen)

De richting Office management en communicatie vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Doorheen de hele opleiding is er aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid. In het laatste jaar is een bedrijfsstage voorzien van […]

Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica)

Naast de algemene vorming zijn de twee hoofdpijlers Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica. In het vak Bedrijfseconomie komen naast economische en boekhoudkundige aspecten, ook juridische, zakelijk communicatieve en informatica aspecten (Office pakket) aan bod. De lessen Bedrijfseconomie besteden aandacht aan: De rol van de boekhouder bij de groei naar een ondernemingsplan Het voeren en gebruiken van […]

Sociale en technische wetenschappen – SMIK

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen: via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan, een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn, een mondelinge presentatie voor een groep geven. Via integrale opdrachten […]