Preventiedienst

De zorg voor de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers, leerlingen en derden alsook de zorg voor het leefmilieu is een prioriteit van KOGEKA bij het uitvoeren van alle activiteiten. Daarom wordt preventie bewust geïntegreerd in het dagelijks reilen en zeilen van de scholen.

De interne preventiedienst van KOGEKA adviseert en ondersteunt het schoolbestuur, de directie, de werknemers en de leerlingen bij de toepassing van wettelijke en maatschappelijke welzijns- en milieuaspecten. De dienst werkt hierbij intens samen met alle andere diensten, zowel algemeen als op de scholen.

De toepassing van gedocumenteerde procedures, instructies en proactieve en reactieve maatregelen ondersteunen de doelstellingen.
Het beleid en de activiteiten in het kader van de specifieke zorgsystemen voor veiligheid en welzijn, milieu en energie worden centraal aangestuurd. Lokaal is er een vertegenwoordiging in de vorm van een preventieadviseur.

De kwaliteit wordt samen met het schoolbestuur bewaakt via periodieke monitoring en beoordeling van zowel aspect-gerelateerde als operationele indicatoren.

Vanuit de kernopdracht wordt getracht de bewustwording en kennis rond dit preventiegebeuren zo optimaal mogelijk mee te geven met al de leerlingen en personeel via een open en opbouwende communicatie naar alle geledingen.

De preventiedienst wordt aangestuurd door diensthoofd Sofie D’Hondt.

Preventiedienst op onze scholen: